Hỗ trợ trực tuyến:
banner1_-02-08-2018-21-17-01.jpg Untitled-1_-17-07-2020-15-07-39.jpg banner2_-01-08-2018-23-23-54.jpg banner3_-10-08-2018-20-24-17.jpg bannerhome_-02-08-2018-21-13-36.jpg
 
Model

Âm trần Daikin FCFC40DVM Inverter 1.75Hp gas R32 (2020)

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 1.75 ngựa (1.75HP)
Sử dụng : Diện tích: 40 - 70 m3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện và 5 năm máy nén
Model

Máy lạnh Daikin FCNQ13MV1 âm trần 1.5 hp

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 1.5 ngựa (1.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 40 - 60 m3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện và 5 năm máy nén
Model

Máy lạnh Daikin FCNQ21MV1 âm trần 2.5hp

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 2.5 ngựa (2.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 80 - 100 cm3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện và 5 năm máy nén
Model

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM Inverter 2.5Hp (ngựa)

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 2.5 ngựa (2.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 80 - 100 cm3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện và 5 năm máy nén
Model

Máy lạnh âm trần Panasonic PC24DB4H 2.5Hp

Hãng sản xuất : Panasonic
Sản xuất tại : Malaysia
Công suất : 2.5 ngựa (2.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 80 - 100 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 1 năm - Máy nén: 7 năm
Model

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-240USP 2.5Hp (ngựa)

Hãng sản xuất : Toshiba
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 2.5 ngựa (2.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 80 - 100 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy lạnh âm trần LG ATNQ24XGPLE6 inverter 2.5Hp

Hãng sản xuất : LG
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 2.5 ngựa (2.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 80 - 100 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 10 năm
Model

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT60VF inverter 2.5HP

Hãng sản xuất : Mitsubishi Heavy
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 2.5 ngựa (2.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 80 - 100 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh Reetech RGT24 âm trần 2.5HP

Hãng sản xuất : Reetech
Sản xuất tại : Việt Nam
Công suất : 2.5 ngựa (2.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 80 - 100 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh Funiki CC24N âm trần 2.5HP

Hãng sản xuất : Funiki
Sản xuất tại : Malaysia
Công suất : 2.5 ngựa (2.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 80 - 100 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy lạnh âm trần Gree GKH24K3BI công suất 2.5Hp (ngựa)

Hãng sản xuất : Gree
Sản xuất tại : Trung Quốc
Công suất : 2.5 ngựa (2.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 100 - 130 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 3 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh Daikin FCNQ30MV1 âm trần 3.5hp

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 3,5.ngựa (3.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 150 - 170 cm3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện và 5 năm máy nén
Model

Sumikura APC/APO-360

Hãng sản xuất : Sumikura
Sản xuất tại : Malaysia
Công suất : 3,5.ngựa (3.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 150 - 170 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Âm trần Daikin FCFC85DVM Inverter 3.5Hp gas R32 (2020)

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 3,5.ngựa (3.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 120 - 140 m3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện 5 năm máy nén
Model

Máy lạnh Daikin FCNQ36MV1 âm trần 4hp

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 4 ngựa (4 HP)
Sử dụng : Diện tích: 140 - 160 cm3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện và 5 năm máy nén
Model

Âm trần Daikin FCFC100DVM Inverter 4Hp gas R32 - 2020

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 4 ngựa (4 HP)
Sử dụng : Diện tích: 140 - 160 cm3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện và 5 năm máy nén
Model

Máy lạnh âm trần Panasonic D34DB4H8 công suất 4Hp (ngựa)

Hãng sản xuất : Panasonic
Sản xuất tại : Malaysia
Công suất : 4 ngựa (4 HP)
Sử dụng : Diện tích: 140 - 160 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 1 năm - Máy nén: 7 năm
Model

Âm trần Daikin FCFC100DVM Inverter 4Hp 3F gas R32 (2020)

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 4 ngựa (4 HP)
Sử dụng : Diện tích: 80 - 160 m3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện 5 năm máy nén
Model

Máy lạnh âm trần Toshiba Inverter RAV-SE1001UP 4Hp Gas R410A

Hãng sản xuất : Toshiba
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 4 ngựa (4 HP)
Sử dụng : Diện tích: 140 - 160 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GNLE6 inverter 4Hp

Hãng sản xuất : LG
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 4 ngựa (4 HP)
Sử dụng : Diện tích: 140 - 160 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 10 năm
Model

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT100CR-S5 công suất 4Hp

Hãng sản xuất : Mitsubishi Heavy
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 4 ngựa (4 HP)
Sử dụng : Diện tích: 140 - 160 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VF1 inverter 4Hp

Hãng sản xuất : Mitsubishi Heavy
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 4 ngựa (4 HP)
Sử dụng : Diện tích: 140 - 160 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh Reetech RGT36 âm trần 4HP

Hãng sản xuất : Reetech
Sản xuất tại : Việt Nam
Công suất : 4 ngựa (4 HP)
Sử dụng : Diện tích: 140 - 160 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh Nagakawa NT-C3636 âm trần công suất 4HP (ngựa)

Hãng sản xuất : Nagakawa
Sản xuất tại : Việt Nam
Công suất : 4 ngựa (4 HP)
Sử dụng : Diện tích: 170 - 190 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy lạnh âm trần Gree GKH36K3BI công suất 4Hp (ngựa)

Hãng sản xuất : Gree
Sản xuất tại : Trung Quốc
Công suất : 4 ngựa (4 HP)
Sử dụng : Diện tích: 170 - 190 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 3 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-4BAKMD công suất 4Hp

Hãng sản xuất : Mitsubishi Electric
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 4 ngựa (4 HP)
Sử dụng : Diện tích: 170 - 190 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh Daikin FCNQ18MV1 âm trần 2 hp

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 2 ngựa (2 HP)
Sử dụng : Diện tích: 60 - 80 cm3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện và 5 năm máy nén
Model

Máy lạnh âm trần Panasonic PC18DB4H 2Hp

Hãng sản xuất : Panasonic
Sản xuất tại : Malaysia
Công suất : 2 ngựa (2 HP)
Sử dụng : Diện tích: 60 - 80 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 1 năm - Máy nén: 7 năm
Model

Máy lạnh Cassette âm trần Toshiba Inverter RAV-SE561UP 2Hp

Hãng sản xuất : Toshiba
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 2 ngựa (2 HP)
Sử dụng : Diện tích: 60 - 80 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-180USP công suất 2Hp (ngựa)

Hãng sản xuất : Toshiba
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 2 ngựa (2 HP)
Sử dụng : Diện tích: 60 - 80 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE6 inverter 2Hp

Hãng sản xuất : LG
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 2 ngựa (2 HP)
Sử dụng : Diện tích: 60 - 80 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 10 năm
Model

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT50CR-S5 công suất 2Hp

Hãng sản xuất : Mitsubishi Heavy
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 2 ngựa (2 HP)
Sử dụng : Diện tích: 60 - 80 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VF inverter 2HP

Hãng sản xuất : Mitsubishi Heavy
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 2 ngựa (2 HP)
Sử dụng : Diện tích: 60 - 80 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh âm trần Reetech RGT18 2HP

Hãng sản xuất : Reetech
Sản xuất tại : Việt Nam
Công suất : 2 ngựa (2 HP)
Sử dụng : Diện tích: 60 - 80 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 5 năm
Model

MÁY LẠNH ÂM TRẦN MIDEA MCD-18CR

Hãng sản xuất : Midea
Sản xuất tại : Việt Nam
Công suất : 2 ngựa (2 HP)
Sử dụng : Diện tích: 0 - 40 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy lạnh Nagakawa NT-C1836 âm trần công suất 2HP (ngựa)

Hãng sản xuất : Nagakawa
Sản xuất tại : Việt Nam
Công suất : 2 ngựa (2 HP)
Sử dụng : Diện tích: 60 - 80 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy lạnh âm trần Gree GKH18K3BI công suất 2Hp (ngựa)

Hãng sản xuất : Gree
Sản xuất tại : Trung Quốc
Công suất : 2 ngựa (2 HP)
Sử dụng : Diện tích: 80 - 100 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 3 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2BAKLCM công suất 2HP

Hãng sản xuất : Mitsubishi Electric
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 2 ngựa (2 HP)
Sử dụng : Diện tích: 80 - 100 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh Daikin FCNQ26MV1 âm trần 3hp

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 3 ngựa (3 HP)
Sử dụng : Diện tích: 100 - 120 cm3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện và 5 năm máy nén
Model

Âm trần Daikin FCFC71DVM Inverter 3Hp Gas R32 (2020)

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 3 ngựa (3 HP)
Sử dụng : Diện tích: 100 - 120 m3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện và 5 năm máy nén
Model

Máy lạnh âm trần Panasonic D28DB4H8 công suất 3Hp

Hãng sản xuất : Panasonic
Sản xuất tại : Malaysia
Công suất : 3 ngựa (3 HP)
Sử dụng : Diện tích: 100 - 130 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 1 năm - Máy nén: 7 năm
Model

Máy lạnh âm trần Toshiba Inverter RAV-SE801UP 3Hp

Hãng sản xuất : Toshiba
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 3 ngựa (3 HP)
Sử dụng : Diện tích: 100 - 130 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-300USP công suất 3Hp (ngựa)

Hãng sản xuất : Toshiba
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 3 ngựa (3 HP)
Sử dụng : Diện tích: 100 - 130 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT71CR-S5 công suất 3Hp

Hãng sản xuất : Mitsubishi Heavy
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 3 ngựa (3 HP)
Sử dụng : Diện tích: 100 - 120 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh âm trần cassette Mitsubishi Heavy FDT71VF1 inverter 3HP

Hãng sản xuất : Mitsubishi Heavy
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 3 ngựa (3 HP)
Sử dụng : Diện tích: 100 - 120 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh Funiki CC27N âm trần 3HP

Hãng sản xuất : Funiki
Sản xuất tại : Malaysia
Công suất : 3 ngựa (3 HP)
Sử dụng : Diện tích: 100 - 120 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

MÁY LẠNH ÂM TRẦN MIDEA MCD-28CR

Hãng sản xuất : Midea
Sản xuất tại : Việt Nam
Công suất : 3 ngựa (3 HP)
Sử dụng : Diện tích: 80-120 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy lạnh Nagakawa NT-C2836 âm trần công suất 3HP (ngựa)

Hãng sản xuất : Nagakawa
Sản xuất tại : Việt Nam
Công suất : 3 ngựa (3 HP)
Sử dụng : Diện tích: 100 - 130 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-3BAKLCM công suất 3Hp

Hãng sản xuất : Mitsubishi Electric
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 3 ngựa (3 HP)
Sử dụng : Diện tích: 100 - 130 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh Daikin FCNQ42MV1 âm trần 4.5hp

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 4.5 ngựa (4.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 160 - 180 cm3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện và 5 năm máy nén
Model

Máy lạnh âm trần Panasonic D43DB4H8 công suất 4.5Hp (ngựa)

Hãng sản xuất : Panasonic
Sản xuất tại : Malaysia
Công suất : 4.5 ngựa (4.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 160 - 180 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 1 năm - Máy nén: 7 năm
Model

Âm trần Daikin FCFC125DVM Inverter 5Hp 3F gas R32 (2020)

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 5 ngựa (5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 100 - 200 m3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện 5 năm máy nén
Model

Máy lạnh âm trần Panasonic D50DB4H8 công suất 5Hp

Hãng sản xuất : Panasonic
Sản xuất tại : Malaysia
Công suất : 5 ngựa (5 HP)
Sử dụng : Diện tích:180 - 200 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 1 năm - Máy nén: 7 năm
Model

Máy lạnh âm trần Toshiba Inverter RAV-SE1251UP 5Hp Gas R410A

Hãng sản xuất : Toshiba
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 5 ngựa (5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 200 - 220 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT125CR-S5 công suất 5Hp

Hãng sản xuất : Mitsubishi Heavy
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 5 ngựa (5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 220 - 250 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh Reetech RGT48 âm trần 5HP

Hãng sản xuất : Reetech
Sản xuất tại : Việt Nam
Công suất : 5 ngựa (5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 200 - 230 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lanh Funiki CC50 âm trần 5HP

Hãng sản xuất : Funiki
Sản xuất tại : Malaysia
Công suất : 5 ngựa (5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 220 - 240 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

MÁY LẠNH ÂM TRẦN MIDEA MCD-50CR

Hãng sản xuất : Midea
Sản xuất tại : Việt Nam
Công suất : 5 ngựa (5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 220 - 240 cm3
Bảo Hành :
Model

Sumikura APC/APO-500 Gas R410A

Hãng sản xuất : Sumikura
Sản xuất tại : Malaysia
Công suất : 5 ngựa (5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 220 - 250 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy lạnh âm trần Gree GKH42K3BI công suất 5Hp (ngựa)

Hãng sản xuất : Gree
Sản xuất tại : Trung Quốc
Công suất : 5 ngựa (5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 220 - 250 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 3 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-5BAKLCM công suất 5Hp

Hãng sản xuất : Mitsubishi Electric
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 5 ngựa (5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 220 - 250 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh Daikin FCNQ48MV1 âm trần 5.5hp

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 5.5 ngựa (5.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 200 - 240 cm3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện và 5 năm máy nén
Model

Máy lạnh Daikin FCF140CVM Inverter 5,5Hp Gas R32

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 5.5 ngựa (5.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 200 - 240 cm3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện và 5 năm máy nén
Model

Âm trần Daikin FCFC140DVM Inverter 4Hp 3F gas R32 (2020)

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 5.5 ngựa (5.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 100 - 220 m3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện 5 năm máy nén
Model

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-480USP công suất 5.5Hp (ngựa)

Hãng sản xuất : Toshiba
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 5.5 ngựa (5.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 250 - 270 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE6 inverter 5.5hp

Hãng sản xuất : LG
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 5.5 ngựa (5.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 220 - 250 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 10 năm
Model

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C5036 công suất 5.5Hp (ngựa)

Hãng sản xuất : Nagakawa
Sản xuất tại : Việt Nam
Công suất : 5.5 ngựa (5.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 250 - 270 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy lạnh âm trần Gree GKH48K3BI công suất 5.5Hp (ngựa)

Hãng sản xuất : Gree
Sản xuất tại : Trung Quốc
Công suất : 5.5 ngựa (5.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 250 - 270 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 3 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Sumikura APC/APO-600

Hãng sản xuất : Sumikura
Sản xuất tại : Malaysia
Công suất : 6 ngựa ( 6HP )
Sử dụng : Diện tích: 270 - 300 cm3
Bảo Hành : 2 năm
 • Thông Tin Công Ty


  CTY TNHH MTV ĐIỆN LẠNH THÔNG TIẾN

  Trụ Sở Chính: 500/59 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4, TP. HCM
  Mã Số Thuế: 0315124739
  Số Điện Thoại: 0933552467
  Email: maylanhmoi24h@gmail.com
 • Thống Kê Truy Cập


  Hôm nay: 205

  Tuần này: 955

  Tháng này: 3454

  Tổng truy cập: 152975

 • Fanpage


 • Copyright © Designed by Viettech Corp ®