Hỗ trợ trực tuyến:
banner1_-02-08-2018-21-17-01.jpg Untitled-1_-17-07-2020-15-07-39.jpg banner2_-01-08-2018-23-23-54.jpg banner3_-10-08-2018-20-24-17.jpg bannerhome_-02-08-2018-21-13-36.jpg
 
Model

Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin FVGR10NV1/RUR10NY1 10HP

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 10 ngựa (10 HP)
Sử dụng : Diện tích: 380 - 400 cm3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện và 5 năm máy nén
Model

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ100LFA0 Inverter 10Hp

Hãng sản xuất : LG
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 10 ngựa (10 HP)
Sử dụng : Diện tích: 470 - 490 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 10 năm
Model

Máy lạnh tủ đứng REETECH RF100 công suất 10 ngựa

Hãng sản xuất : Reetech
Sản xuất tại : Việt Nam
Công suất : 10 ngựa (10 HP)
Sử dụng : Diện tích: 380 - 400 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C100DL công suất 10Hp

Hãng sản xuất : Nagakawa
Sản xuất tại : Việt Nam
Công suất : 10 ngựa (10 HP)
Sử dụng : Diện tích: 380 - 400 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin FVGR08NV1/RUR08NY1 8HP

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 8 ngựa (8 HP)
Sử dụng : Diện tích: 300 - 320 cm3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện và 5 năm máy nén
Model

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A3 Inverter 2.5Hp

Hãng sản xuất : LG
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 2.5 ngựa (2.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 80 - 100 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 10 năm
Model

Máy lạnh tủ đứng REETECH RF24 công suất 2.5 ngựa

Hãng sản xuất : Reetech
Sản xuất tại : Việt Nam
Công suất : 2.5 ngựa (2.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 80 - 100 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh tủ đứng FUNIKI FC24 công suất 2.5 (Hp) ngựa

Hãng sản xuất : Funiki
Sản xuất tại : Malaysia
Công suất : 2.5 ngựa (2.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 80 - 100 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy lạnh tủ đứng SUMIKURA APF/APO-210 công suất 2.5 ngựa

Hãng sản xuất : Sumikura
Sản xuất tại : Malaysia
Công suất : 2.5 ngựa (2.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 80 - 100 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy Lạnh Tủ Đứng Gree GVC24AG 2.5 Ngựa (2.5Hp)

Hãng sản xuất : Gree
Sản xuất tại : Trung Quốc
Công suất : 2.5 ngựa (2.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 80 - 100 m3
Bảo Hành : Linh Kiện: 3 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh tủ đứng 4hp Daikin FVRN100AXV1

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 4 ngựa (4 HP)
Sử dụng : Diện tích: 170 - 190 cm3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện và 5 năm máy nén
Model

Máy lạnh tủ đứng 4hp Daikin FVY100LAVE3

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 4 ngựa (4 HP)
Sử dụng : Diện tích: 140 - 160 cm3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện và 5 năm máy nén
Model

Máy lạnh tủ đứng REETECH RF36 công suất 4 ngựa

Hãng sản xuất : Reetech
Sản xuất tại : Việt Nam
Công suất : 4 ngựa (4 HP)
Sử dụng : Diện tích: 140 - 160 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh tủ đứng SUMIKURA APF/APO-360 công suất 4 ngựa

Hãng sản xuất : Sumikura
Sản xuất tại : Malaysia
Công suất : 4 ngựa (4 HP)
Sử dụng : Diện tích: 140 - 160 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy Lạnh Tủ Đứng Gree GVC36AH 4 Ngựa (4Hp)

Hãng sản xuất : Gree
Sản xuất tại : Trung Quốc
Công suất : 4 ngựa (4 HP)
Sử dụng : Diện tích: 140 - 160 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 3 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh tủ đứng 2hp Panasonic C18FFH

Hãng sản xuất : Panasonic
Sản xuất tại : Trung Quốc
Công suất : 2 ngựa (2 HP)
Sử dụng : Diện tích: 60 - 80 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 1 năm - Máy nén: 7 năm
Model

Máy lạnh tủ đứng SUMIKURA APF/APO-180 công suất 2 ngựa

Hãng sản xuất : Sumikura
Sản xuất tại : Malaysia
Công suất : 2 ngựa (2 HP)
Sử dụng : Diện tích: 60 - 80 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy Lạnh Tủ Đứng Gree GVC18AG 2 Ngựa (2Hp)

Hãng sản xuất : Gree
Sản xuất tại : Trung Quốc
Công suất : 2 ngựa (2 HP)
Sử dụng : Diện tích: 60 - 80 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 3 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh tủ đứng 3hp Daikin FVRN71AXV1

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Malaysia
Công suất : 3 ngựa (3 HP)
Sử dụng : Diện tích: 100 - 120 cm3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện và 5 năm máy nén
Model

Máy lạnh tủ đứng 3hp Daikin FVY71LAVE3

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 3 ngựa (3 HP)
Sử dụng : Diện tích: 100 - 120 cm3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện và 5 năm máy nén
Model

Máy lạnh tủ đứng 3hp Panasonic C28FFH

Hãng sản xuất : Panasonic
Sản xuất tại : Trung Quốc
Công suất : 3 ngựa (3 HP)
Sử dụng : Diện tích: 100 - 120 m3
Bảo Hành : Linh Kiện: 1 năm
Model

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A3 Inverter 3Hp

Hãng sản xuất : LG
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 3 ngựa (3 HP)
Sử dụng : Diện tích: 100 - 120 m3
Bảo Hành : Linh Kiện: 1 năm
Model

Máy Lạnh Tủ Đứng Mitsubishi Heavy Industries FDF71CR-S5 3Hp

Hãng sản xuất : Mitsubishi Heavy
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 3 ngựa (3 HP)
Sử dụng : Diện tích: 100 - 130 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh tủ đứng FUNIKI FC27 công suất 3Hp (ngựa)

Hãng sản xuất : Funiki
Sản xuất tại : Malaysia
Công suất : 3 ngựa (3 HP)
Sử dụng : Diện tích: 100 - 130 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy lạnh tủ đứng MIDEA MFS2-28CR công suất 3 ngựa

Hãng sản xuất : Midea
Sản xuất tại : Việt Nam
Công suất : 3 ngựa (3 HP)
Sử dụng : Diện tích: 100 - 120 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy lạnh tủ đứng 3hp Nagakawa NP-C28DL

Hãng sản xuất : Nagakawa
Sản xuất tại : Việt Nam
Công suất : 3 ngựa (3 HP)
Sử dụng : Diện tích: 100 - 120 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy lạnh tủ đứng SUMIKURA APF/APO-280 công suất 3 ngựa

Hãng sản xuất : Sumikura
Sản xuất tại : Malaysia
Công suất : 3 ngựa (3 HP)
Sử dụng : Diện tích: 100 - 120 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin FVGR05NV1/RUR05NY1 5.5HP

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 5 ngựa (5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 180 - 200 cm3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện và 5 năm máy nén
Model

Máy lạnh tủ đứng 5hp Daikin FVRN125BXV1/RR125DBXY1V

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Malaysia
Công suất : 5 ngựa (5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 160 - 200 cm3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện và 5 năm máy nén
Model

Máy lạnh tủ đứng 5hp Daikin FVY125LAVE3

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 5 ngựa (5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 180 - 200 cm3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện và 5 năm máy nén
Model

Máy lạnh tủ đứng 5hp Panasonic C45FFH

Hãng sản xuất : Panasonic
Sản xuất tại : Trung Quốc
Công suất : 5 ngựa (5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 180 - 200 m3
Bảo Hành : Linh Kiện: 1 năm
Model

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E3 Inverter 5Hp

Hãng sản xuất : LG
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 5 ngựa (5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 180 - 200 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 10 năm
Model

Máy Lạnh Tủ Đứng Mitsubishi Heavy Industries FDF125CR-S5 5Hp

Hãng sản xuất : Mitsubishi Heavy
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 5 ngựa (5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 180 - 200 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh tủ đứng REETECH RF48 công suất 5 ngựa

Hãng sản xuất : Reetech
Sản xuất tại : Việt Nam
Công suất : 5 ngựa (5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 180 - 200 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh tủ đứng MIDEA MFS2-50CR công suất 5 ngựa

Hãng sản xuất : Midea
Sản xuất tại : Việt Nam
Công suất : 5 ngựa (5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 220 - 250 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy lạnh tủ đứng SUMIKURA APF/APO-500 công suất 5 ngựa

Hãng sản xuất : Sumikura
Sản xuất tại : Malaysia
Công suất : 5 ngựa (5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 180 - 200 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy Lạnh Tủ Đứng Gree GVC42AH 5 Ngựa (5Hp)

Hãng sản xuất : Gree
Sản xuất tại : Trung Quốc
Công suất : 5 ngựa (5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 180 - 200 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 3 năm - Máy nén: 5 năm
Model

Máy lạnh tủ đứng FUNIKI FC50 công suất 5.5Hp (ngựa)

Hãng sản xuất : Funiki
Sản xuất tại : Malaysia
Công suất : 5.5 ngựa (5.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 250 - 270 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy lạnh tủ đứng 5.5Hp Nagakawa NP-C50DL

Hãng sản xuất : Nagakawa
Sản xuất tại : Việt Nam
Công suất : 5.5 ngựa (5.5 HP)
Sử dụng : Diện tích: 200 - 250 cm3
Bảo Hành : 2 năm
Model

Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin FVGR06NV1/RUR06NY1 6HP

Hãng sản xuất : Daikin
Sản xuất tại : Thái Lan
Công suất : 6 ngựa ( 6HP )
Sử dụng : Diện tích: 220 - 240 cm3
Bảo Hành : 1 năm linh kiện và 5 năm máy nén
Model

Máy lạnh tủ đứng REETECH RF60 công suất 6 ngựa

Hãng sản xuất : Reetech
Sản xuất tại : Việt Nam
Công suất : 6 ngựa ( 6HP )
Sử dụng : Diện tích: 220 - 240 cm3
Bảo Hành : Linh Kiện: 2 năm - Máy nén: 5 năm
 • Thông Tin Công Ty


  CTY TNHH MTV ĐIỆN LẠNH THÔNG TIẾN

  Trụ Sở Chính: 500/59 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4, TP. HCM
  Mã Số Thuế: 0315124739
  Số Điện Thoại: 0933552467
  Email: maylanhmoi24h@gmail.com
 • Thống Kê Truy Cập


  Hôm nay: 206

  Tuần này: 956

  Tháng này: 3455

  Tổng truy cập: 152976

 • Fanpage


 • Copyright © Designed by Viettech Corp ®